ייצוג אסירים

זמינות בוואטסאפ 24/7

שאלות נפוצות בנושא עתירות אסירים, בתי סוהר, חופשות, ועדות שליש, אסירים, דין משמעתי בכלא, שב"ס, מאסרים, חנינה והתייחדות.

אני אסיר ויש לי משחה מיוחדת שאני צריך מסיבה בריאותית. שב"ס לא מספקים לי את התכשיר וגם לא אשרו לי להכניסו על ידי בני משפחתי כאשר ביקרו אצלי. איך אני יכול לקבל את התכשיר?

עורכת דין אור שפירו – סער: באמצעות פניה מתאימה אל גורמי הרפואה ושלטונות בית הסוהר. במידה ופניית האסיר לא נושאת פרי, ניתן לפנות באמצעות עורך דין העוסק בייצוג אסירים.

בעניינים רפואיים, כבכל עניין אחר, רשאי האסיר, בעצמו או באמצעות עורך דינו, להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו ממוקם בית הסוהר בו שוהה האסיר.

היכן מתקיים דיון בעתירת אסיר?

עורכת דין אור שפירו – סער: עתירת אסיר מוגשת לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא בית הסוהר בו שוהה האסיר. אולם, הדיונים עצמם מתקיימים במתקני הכליאה במחוזות השונים: בבית סוהר צלמון, בבית סוהר השרון, בבית סוהר מעשיהו ובבית סוהר אשל.

אני עוד מעט שובר רבע. איך יאשרו לי חופש?

עורכת דין אור שפירו – סער: אסיר אשר השלים ריצוי רבע מתקופת מאסרו (או במקרים מיוחדים – מחצית מתקופת מאסרו), רשאי להגיש בקשה לחופשה ראשונה באמצעות מנהל האגף בו שוהה הוא.

בקשה לאישור חופשה נבחנת על ידי שלושה גורמים: בית הסוהר בו שוהה האסיר, מחוז שב"ס ומשטרת ישראל. בית הסוהר בו מוחזק האסיר הוא הראשון להדרש לבקשת האסיר, ומהווה גורם ממליץ (ולא גורם מחליט). בהמשך, מועברת הבקשה על ידי בית הסוהר אל הגורמים הרלוונטיים במחוז אליו משתייך בית הסוהר וכן מתקבלת עמדת משטרת ישראל. בסופו של יום, על סמך מכלול הנתונים, מתקבלת החלטה בבקשה על ידי מחוז שב"ס.

לא נותנים לי חופשה כי טוענים שלא השלמתי טיפול. מה לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: העובדה כי האסיר טרם השליך הליך טיפולי לכשעצמה לא בהכרח מונעת את יציאתו לחופשה. בשים לב לנתונים הקונקרטיים של האסיר, יש לבחון ולהעריך את סיכויו בהגשת עתירת אסיר לבית המשפט.

בעלי אסיר והמשטרה מתנגדת שהוא יצא לחופש. איך אני יכולה לשנות את זה שיאשרו לו?

עורכת דין אור שפירו – סער: עמדת משטרת ישראל מקבלת משקל מכריע בהחלטת שרות בתי הסוהר האם לאשר יציאת אסיר לחופשה. על אף שהבקשה נבחנת על ידי שב"ס (בית הסוהר כגורם ממליץ ומחוז שב"ס כגורם מחליט), מיוחסת חשיבות עליונה לעמדת משטרת ישראל, וכל עוד משטרת ישראל מתנגדת ליציאת האסיר לחופשה – זו לא תאושר על ידי שב"ס. לכן, הדרך לתקוף את ההחלטה היא באמצעות עתירת אסיר והבאת העניין להכרעת בית המשפט.

כדאי לזכור, שעמדת משטרת ישראל נמסרת על ידי המטה הארצי בירושלים, ולא על ידי תחנת המשטרה הרלוונטית. יש לבחון את הטעמים עליהם מבוססת עמדת המשטרה, ולבדוק באופן פרטני האם יש מקום להגיש עתירה לבית המשפט.

אני אסיר. מה צריך שיהיה לי מוכן לדיון בועדת השליש?

עורכת דין אור שפירו – סער: בפני וועדת השחרורים צריכים לעמוד הנתונים המלאים הנוגעים לאסיר עת היא דנה בבקשתו לשחרור מוקדם. אלה מובאים במסגרת טופס 903 של שב"ס, דו"ח סוציאלי של גורמי הטיפול, חוות דעת של משטרת ישראל ותוכנית שיקום מטעם רש"א או במקרים המתאימים תכנית פרטית.

על מנת למנוע עיכובים מיותרים ולאפשר את קיום הדיון במועד, יש לוודא מראש כי כל אלה מונחים בפני הוועדה.

קבוע לי דיון בועדת שליש ועדיין לא שילמתי קנס ופיצוי שקיבלתי בגזר הדין. האם זה יפריע ומה עלי לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: הדבר עלול לפגוע באפשרות השחרור המוקדם.

יש להסדיר את התשלום מבעוד מועד ובמידת הצורך, ניתן לפנות אל המרכז לגביית קנסות בבקשה מתאימה.

נהוגה הבחנה בין אי תשלום קנס לאי תשלום פיצוי למתלונן. אומנם ביחס לשניהם ניתן להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים, אולם בכל הנוגע לפיצוי לא יופחתו סכומי הריביות והפיגורים.

בקשה למרכז לגביית קנסות יש להגיש מוקדם ככל הניתן, בשים לב לכך שמשך בחינת הבקשה עד לקבלת החלטת המרכז לגביית קנסות הוא ממושך למדי.

יש לי דיון בוועדת שחרורים (וועדת שליש) ורש"א לא קיבלו אותי. מה עושים?

עורכת דין אור שפירו – סער: ראשית, יש לבחון את הטעמים לסירוב רש"א לבנות תכנית שיקום לאסיר והאם אכן יש לכך הצדקה. לעיתים, במקרים המתאימים, ניתן להביא לבחינה מחודשת של ההחלטה.

לחילופין, ניתן להציג תכנית שיקום פרטית.

בעלי הגיש עתירה וקבעו לו תאריך לדיון. שמעתי שלא חייבים להגיע לדיון אלא רק עורך הדין יכול להגיע במקומו. בבית הסוהר בו הוא נמצא מוציאים אותם לדיון יום לפני, וההגעה לדיון כרוכה בנסיעה בפוסטה והחזרה לבית הסוהר היא רק למחרת הדיון. האם זה נכון?

עורכת דין אור שפירו – סער: אכן, במרבית המקרים, ניתן לפנות אל בית המשפט בבקשה לפטור את האסיר מהתייצבות לדיון. כך, תחסך ממנו הנסיעה מבית הסוהר לדיון.

העמידו אותי לדין משמעתי בכלא וקיבלתי קנס, שבעה ימים בידוד וגם שללו לי ביקורים וקנטינה. האם אפשר לבטל את העונש?

עורכת דין אור שפירו – סער: ישנם כללים ברורים ומוגדרים אותם על שב"ס לקיים עת נשפט האסיר בהליך משמעתי ומוטלים עליו עונשים שונים וכן נשללות ממנו טובות הנאה בהליך מנהלי.

במקרים המתאימים, יש לפנות בבקשה לביטול ההליך המשמעתי. הסמכות לביטול ההליך המשמעתי נתונה ליועץ המשפטי במחוז שב"ס בתחומו ממוקם בית הסוהר ואת הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים מהמועד בו נשפט האסיר בדין משמעתי.

יש להבחין בין הליך של ביטול דין משמעתי לבין בקשות 'חנינה' או 'המתקה' המוגשות על ידי האסיר במסגרת בית הסוהר, ובכל מקרה של ענישה משמעתית ושלילת טובות הנאה מוטב לפנות לייעוץ ולבדוק מהו ההליך הנכון והמתאים ביותר בנסיבותיו של האסיר.

אחותי מתחתנת ואני שפוט לעשרים שנה ומרצה שלוש שנים. האם יש אפשרות שיאשרו לי להשתתף בחתונה? האם זה מה שנקרא חופשה חריגה או חופשה מיוחדת?

עורכת דין אור שפירו – סער: אכן, על האסיר לפנות בבקשה לחופשה מיוחדת לצורך השתתפות בחתונה.  את הבקשה יש להגיש מבעוד מועד, בצירוף אסמכתאות רלוונטיות (הזמנה לארוע ואישור רישום לנישואין או חוזה נישואין). הערכות מראש היא הכרחית, שכן פעמים רבות מתעורר צורך בהגשת עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי ולעיתים אף בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

יציאת אסיר לחופשה מיוחדת, להבדיל מחופשה רגילה, אינה מותנית בהשלמת ריצוי תקופת מאסר מינימאלית והיא נבחנת באופן שונה.

חופשה מיוחדת לאסיר, העומד באמות המידה הקבועות לשם כך, תתאפשר בארועים משפחתיים שונים, דוגמת חתונה, ברית מילה ועוד.

בעלי עומד להשתחרר מהכלא. איך הוא יכול להתחיל שיקום?

עורכת דין אור שפירו – סער: ישנם אפיקים שונים לשיקומם של אסירים משוחררים. הדבר אפשרי באמצעות רש"א, גורמי הרווחה העירוניים במקום מגוריו של האסיר המשחורר או באופן פרטי. יש לבחון את נסיבותיו הספציפיות של האסיר, ובעיקר, טיב העבירה בה הורשע והאם נטל חלק בהליכי טיפול במסגרת המאסר.

איך אסיר שלא מסתדר בכלא יכול לעבור בית סוהר?

עורכת דין אור שפירו – סער: האסיר רשאי להגיש בקשה להעברה לבית סוהר אחר, ובמידת הצורך יש לפנות בעתירת אסיר לבית המשפט. יש לבחון את עניינו הקונקרטי של האסיר ואת הטעמים לבקשתו, שכן לשב"ס נתון שקול דעת נרחב בכל הנוגע לשיבוצם של אסירים לבתי סוהר שונים.

דחו לבעלי האסיר עתירה שהגיש נגד שב״ס . מה אני יכולה לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: ניתן לשקול הגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

יש לאחי ועדת שליש בקרוב. מה צריך לעשות כדי שישחררו אותו בועדה?

עורכת דין אור שפירו – סער: וועדת השחרורים פועלת בהתאם לחוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס״א-2001 – שם מפורטים השיקולים העומדים בפני הוועדה בבואה לשקול האם האסיר ראוי לשחרור מוקדם.

בין היתר, תבחן הוועדה את תפקודו של האסיר במהלך מאסרו, קיומו שלמידע מודיעיני לגב האסיר (שמקורו בשב״ס או במשטרת ישראל), הליכי טיפול ושיקום שעבר האסיר במהלך מאסרו, אפשרויות המשך שיקומו של האסיר מחוץ לכתלי בית הסוהר ותשלום פיצוי למתלונן (ככל שהוטל במסגרת גזר הדין).

לצורך קבלת החלטה בבקשת האסיר לשחרור מוקדם, יונחו בפני הוועדה, בין היתר, דו״ח סוציאלי של גורמי הטיפול בבית הסוהר, חוות דעת משטרת ישראל, טופס 903 ותכנית שיקום.

ישנה חשיבות להערכות ל׳וועדת השליש׳ מבעוד מועד על מנת למנוע דחיות אפשריות ולהעלות את סיכוייו של האסיר לשחרור מוקדם.

בן משפחה שלי אסיר ויוצא לחופשה. הוא ביקש ממני להיות ערב שלו. מה זה אומר מבחינתי?

עורכת דין אור שפירו – סער: קיימת הבחנה בין ׳ערב מלווה׳ לבין ׳ערב צמוד׳. ערב מלווה נדרש להגיע אל בית הסוהר לשם יציאת האסיר לחופשה ובשובו ממנה. ערב צמוד נדרש, בנוסף, לשהות עם האסיר ברצף בכל מהלך החופשה, הן בשעות מעצר הבית הן בשעות בהן רשאי האסיר לשהות מחוץ לביתו.

הערב מחוייב בדיווח מיידי על כל הפרה של תנאי החופשה מצד האסיר.

בעלי אסיר ושב"ס לא נותנים לו אוכל מיוחד שהוא צריך מבחינה בריאותית. למי פונים?

עורכת דין אור שפירו – סער: ראשית, יש למצות את ההליך מול גורמי הרפואה בשב"ס, ובכל הנוגע לתזונה – לאור שינוי שחל בתחום זה בשב"ס במקרים המתאימים ניתן כיום לפנות בבקשה לבדיקה על ידי דיאטנית קלינית של שב"ס. בהמשך לכך ובמידת הצורך יש להגיש עתירת אסיר.

בעלי אסיר והגיע הזמן שיצא לחופשה ושב"ס לא מאפשרים כי הם טוענים שיש נגדו מידע מודיעיני. אני יודעת שהם מתנכלים לו. מה אפשר לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: יש להגיש עתירת אסיר, ובמסגרתה לבחון את הפראפרזות המתייחסות למידע המודיעיני ולהתמודד עמן.

אבא שלי אסיר ויצא כבר להרבה חופשות, אבל לא נותנים לו לצאת לחופשות בכפר שלנו. מה לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: על האסיר להגיש בקשה לשינוי תנאי החופשה. תערך בדיקה משטרתית יסודית במסגרתה תבחן מידת המסוכנות מיציאתו לחופשה בכפר, ותתקבל החלטה של וועדת הקטגוריות המתכנסת אחת לחודש.

שאלות נפוצות בנושא מעצרים, חקירות במשטרה, עיכוב לחקירה, עורכי דין מייצגים, תלונה במשטרה, רישום פלילי, חיפוש בבית, הרשעה בפלילים, עבודות שירות

יש לי רישום פלילי. איך אפשר למחוק אותו?

עורכת דין אור שפירו – סער: התקופות למחיקת הרישום הפלילי קבועות בחוק, והן תלויות בסוג העבירה. ככל שטרם חלפה תקופת המחיקה, ניתן לפנות בבקשת חנינה לשם מחיקת הרישום.

מה אני עושה אם אני לא מרוצה מעורך הדין שלי ורוצה להחליף אותו?

עורכת דין אור שפירו – סער: באפשרותך למנות עורך דין אחר, ולפנות אל בית המשפט בבקשה להחלפת ייצוג.

הורשעתי בעבירה. איך אני מערער?

עורכת דין אור שפירו – סער: ערעור על הרשעה בפלילים ניתן להגיש תוך 45 ימים, ובמקרים חריגים ניתן לפנות בבקשה להארכת המועד להגשת ערעור.

ניתן לערער על עצם ההרשעה וכן ביחס לחומרת העונש. ערעור על פסק דינו של בית משפט שלום יוגש אל בית המשפט המחוזי, ערעור על פסק דינו של בית מחוזי יוגש לבית המשפט העליון.

עצרו אותי על עבירת אלימות וייצג אותי עורך דין מהסנגוריה הציבורית ולא הייתי מרוצה ממנו. האם אני יכול לשכור שירותי עורך דין פרטי?

עורכת דין אור שפירו – סער: לאחר הסדרת ייצוגך על ידי סנגור פרטי, יש לפנות לבית המשפט בבקשה לחילופי ייצוג.

עצרו אותי. מה עושים עכשיו?

עורכת דין אור שפירו – סער: ככל שהמשטרה תבקש להאריך את מעצרך, יתקיים דיון בבית המשפט תוך 24 שעות לכל המאוחר.

התקשר אלי חוקר משטרה והזמין אותי לחקירה. מה לעשות?

עורכת דין אור שפירו – סער: מוטב לקיים פגישת ייעוץ על מנת שתוכל לעמוד על זכויותיך במהלך החקירה.

השוטר אמר לי שאני מעוכב. מה זה אומר?

עורכת דין אור שפירו – סער: חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) מגדיר עיכוב כהגבלת חירותו של אדם לנוע באופן חופשי, בשל חשד שבוצעה עבירה או כדי למנוע ביצוע עבירה כאשר הגבלת החירות מסויגת מראש בזמן ובתכלית. משך העיכוב יהיה לפרק הזמן המינימאלי הנדרש, ובכל מקרה לא יעלה על שלוש שעות. העיכוב ניתן להארכה בשלוש שעות נוספות אך ורק בארוע מרובה מעורבים.

דרישה להגיע לתחנת המשטרה מצויה בסמכות השוטר אם יש יסוד סביר לחשד שהמעוכב ביצע עבירה או הסתברות גבוהה לכך שבכוונתו לבצע עבירה ולא ניתן לחקור את המעוכב או לזהותו כנדרש במקום.

הגישו עלי תלונה במשטרה. מה אני צריך לעשות עכשיו?

עורכת דין אור שפירו – סער: ככל שטרם זומנת לחקירה, מוטב לקיים פגישת ייעוץ טרם הגעתך לחקירה. במידה וכבר נחקרת, יש לברר את מצב התיק בהקדם, לשם בחינת אפשרות סגירת התיק או קיום שימוע טרם הגשת כתב אישום.

הבן שלי חייל ומשטרה צבאית עצרה אותו על סמים. מה עושים עכשיו?

עורכת דין אור שפירו סער: יש לבחון את החשד המדוייק המיוחס לחייל, ובמקביל לייצוג בהליך המעצר, לפעול למזעור הפגיעה בהמשך שרותו הצבאי.

 

שאלות נפוצות לגבי ענישה, קנסות, גזרי דין ועונשי מאסר

עורכת דין אור שפירו – סער: תיקון 113 לחוק העונשין בדבר הבניית שיקול הדעת בענישה נועד לקבוע עקרונות מנחים במלאכת גזירת הדין על ידי בתי המשפט השונים. בעקבותיו, נקבע בכל גזר דין מתחם העונש ההולם לעבירה – כלומר, טווח הענישה – והעונש אשר יגזר על הנאשם יהיה במסגרתו. סטיה ממתחם הענישה תתאפשר במקרים חריגים בלבד.

עצרו את הבן שלי על עבירות סמים, כשמכר לחבריו חשיש מספר פעמים. מה העונש שהוא יכול לקבל?

עורכת דין אור שפירו – סער: העונש תלוי בנסיבות הקונקרטיות של ביצוע העבירה, ובפרט במספר העסקאות, וכן בנסיבותיו האישיות של בנך, עברו הפלילי, התרשמות שרות המבחן ועוד.

עצרו את בעלי על עבירה של אלימות במשפחה נגדי בגלל ששכנים התלוננו. מה הולך לקרות לו?

עורכת דין אור שפירו – סער: המשך המעצר והתכנות הגשת כתב אישום תלויים בראיות העולות מן החקירה.

נעצרתי על איומים ושוחררתי כעבור שלושה ימים, האם אני יכול להיכנס לכלא?

עורכת דין אור שפירו – סער: חומר החקירה יבחן ויתכן שיוגש כתב אישום. ככל שיוגש כתב אישום ותורשע בו העונש יקבע על סמך מכלול של שיקולים: נסיבות ביצוע העבירה, עבר פלילי, שיקולי שיקום ועוד.

אחי נעצר על התפרצות לדירה, זו העבירה הראשונה שלו. מה הוא הולך לקבל?

עורכת דין אור שפירו – סער: בהמשך למגמת ההחמרה המתמשכת בענישה בגין עבירות רכוש, כיום לא אחת מוטלים עונשי מאסר בפועל. מתחם העונש ההולם יקבע בהתאם לנסיבות ביצוע העבירה, וככלל עונשו של הנאשם יקבע במסגרת המתחם.